Glasvezel Westerkwartier

Snel internet voor iedereen

Coöperatie Samen Glasvezel Groningen

Ook in de provincie Groningen maakt de overheid zich sterk voor de digitale ontsluiting van het buitengebied. De provincie Groningen heeft een regeling in het leven geroepen waar marktpartijen en bewonersinitiatieven zich voor kunnen inschrijven. Daarbij geeft de provincie voorrang aan het bevingsgebied. Dit ook omdat het Economic Board Groningen en de voormalige dialoogtafel samen 10 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld voor het bevingsgebied.

Daarnaast heeft de Provincie Groningen een lening van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om van de regeling gebruik te kunnen maken moeten de partijen zich kwalificeren. Een en ander is te lezen op de site van de provincie www.provinciegroningen.nl/snelinternet.

De Stichting Breedband Westerkwartier is al een paar jaar bezig met vraagbundeling en het realiseren van een eigen glasvezelnetwerk. Gaandeweg is duidelijk geworden dat alleen met schaalgrootte je interessant bent voor marktpartijen. Dus zal er samengewerkt moeten worden om een uniform opgezet glasvezelnetwerk te realiseren. Toch moet er kleinschalig begonnen worden om ervaring op te doen. Vandaar de de Stichting Breedband Westerkwartier participeert in de Cooperatie Samen Glasvezel Groningen.

Daarnaast is natuurlijk de belangrijkste opgave van de stichting het realiseren van een glasvezel netwerk voor het gehele Westerkwartier.

Aanmelden glasvezel

Heb je belangstelling voor glasvezel en ben je van plan een abonnement te nemen?

Je kunt je hier ook aanmelden als vrijwilliger.

Meld je hier aan.

Let op: Voor de nieuwsbrief dient u zich apart aan te melden!!

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Fiberflits 4

Nieuwsbrief Fiberflits 3

Nieuwsbrief Fiberflits 2

Nieuwsbrief Fiberflits1

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief